Nieuwe training voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

22 mei 2019

Gebarenstem heeft een training ontwikkeld speciaal voor pm-ers die de Baby- en kindergebarenmethode voor kinderopvang in het team kunnen en willen dragen: de training tot Gebarenstem Baby- en kindergebarencoach.

Met deze training tot Gebarenstem Baby- en kindergebarencoach kan de pm-er medewerkers en stagiaires coachen in het werken met deze methode. Gericht op het beleid van de organisatie krijgt de pm-er tools om bij dagelijkse handelingen, thema’s en andere activiteiten gebaren structureel toe te passen.

De training tot Gebarenstem Baby- en kindergebarencoach wordt aangeboden in 3 dagen.

Inhoud training:

  • Nederlandse Gebarentaal dag
  • theoretische inhoud Baby- en kindergebaren methode voor de kinderopvang
  • voorwaarden en niveaus in implementatie van de methode in een kdv
  • inwerken nieuwe medewerkers en stagiaires
  • coaching van collega’s op de werkvloer
  • omgaan met weerstand
  • gebaren integreren bij (thema)activiteiten
  • aansluiting met VVE programma’s
  • werkvormen voor teamoverleggen
  • ouderbetrokkenheid

Meer informatie en inschrijven