Informatieve websites

Doofgewoon

Doofgewoon is een website voor ouders van dove kinderen. Zij krijgen veel informatie over het gehoor van hun kind, en veel minder informatie over hoe het is om doof op te groeien, waarom tweetaligheid belangrijk is voor dove en slechthorende kinderen, en hoe ze visueel kunnen communiceren met hun kinderen. 

(bron: www.doofgewoon.nl)

 

Doofcentraal

DoofCentraal is de landelijke organisatie op het gebied van informatievoorziening aan doven, slechthorenden en ieder andere persoon die de Nederlandse Gebarentaal als moedertaal heeft of beheerst. 

(bron: www.doofcentraal)

 

Doof.nl

Doof.nl bestaat sinds 1997 en is de best bezochte nieuwssite voor doven en slechthorenden van de Benelux. Doof.nl voorziet u dagelijks van nieuws en betrouwbare informatie over gehoorverlies en hoorproblemen in de ruimste zin van het woord.

(bron: www.doof.nl)

 

Kentalis

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Wij vinden het belangrijk dat zij kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom bieden wij onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs, ambulante begeleiding bij reguliere scholen en werkbegeleiding. We zijn er natuurlijk ook voor ouders, familieleden en professionals.

(bron: www.kentalis.nl)

 

Nederlands Gebarencentrum

Het Nederlands Gebarencentrum is sinds 2004 door de overheid erkend als het Lexicografisch Instituut op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal. Wij verzamelen gebaren van dove gebruikers van de Nederlandse Gebarentaal in een landelijke taaldatabank en maken de gegevens toegankelijk onder andere via een online gebarenwoordenboek waarin zowel standaardgebaren als regionale varianten te vinden zijn.

(bron: www.gebarencentrum.nl)

 

Wattelt

Wat Telt! gelooft in een maatschappij waarin doven en slechthorenden volledig kunnen meedoen, op basis van gelijkwaardigheid. In Nederland zijn er ruim 1,8 miljoen dove en slechthorende mensen voor wie veel organisaties en diensten niet goed toegankelijk zijn. Wij verbinden organisaties met deze (nieuwe) doelgroep. Daarnaast biedt Wat Telt! ook training en informatie aan voor doven en slechthorenden.

Een toegankelijke en inclusieve samenleving komt van twee kanten.

(bron: www.wattelt.org)

 

Gebareninzicht

Op deze website wordt kennis over gebarentaal gepresenteerd in gebarentaal. De dovengemeenschap wordt vaak bij onderzoek betrokken doordat er opnames van doven worden gemaakt voor taalkundig onderzoek. Als het onderzoek klaar is en gepubliceerd, is het alleen nog voor taalkundigen toegankelijk. Deze website wil kennis over gebarentaal ter beschikking stellen aan de dovengemeenschap, door informatie primair in gebarentaal aan te bieden.

(bron: www.gebareninzicht.nl)

 

1.2 Communicate

Een professioneel bedrijf, gericht op dienstverlening en advies voor bedrijven, instellingen,  professionals op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal en Visuele Muziek. 1.2.Communicate verzorgt cursussen, trainingen, workshops, lezingen en webinars, die zijn gericht op tolken, vertalers, instellingen, bedrijven en belangstellenden. 

(bron: www.1-2-communicate.com)​