Voordelen

De Gebarenstem methode voor Anderstaligen en TOS heeft vele voordelen:

 

  • het aanleren van een nieuwe/tweede taal verloopt soepeler

  • gebaren vormen een neutrale brug tussen verschillende talen

  • gebaren maken taal visueel en daarmee de betekenis van woorden gemakkelijker te begrijpen

  • de interactie is intensiever doordat je elkaar aankijkt als je gebaart

  • het zelfvertrouwen groeit doordat je elkaar beter begrijpt

  • de passieve en actieve woordenschat groeit

  • gebaren stimuleert de vindingrijkheid in taalgebruik en uitdrukkingsvermogen