Voordelen

De Gebarenstemmethode voor het (basis) onderwijs heeft vele voordelen:

  • gebaren zorgt voor meer aandacht in de les waardoor het aanleren van lesstof gemakkelijker gaat

  • gebaren maken taal visueel en daarmee de betekenis van woorden gemakkelijker te begrijpen

  • de interactie is intensiever doordat je elkaar aankijkt als je gebaart

  • het zelfvertrouwen groeit doordat je elkaar beter begrijpt

  • de passieve en actieve woordenschat groeit

  • gebaren stimuleert de vindingrijkheid in taalgebruik en uitdrukkingsvermogen

  • omdat er meer aandacht is ontstaat er meer rust in de groep